Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [10/11/2014]

Υ/Κ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΕΣ 09:00 - 16:00.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr