Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [31/07/2017]

  

Προς 

  

Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  

Τομέα Κατασκευών

  

 

  

ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017

  

 

  

Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν πριν την εξέταση τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος για την αντικατάσταση.

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

28-8-2017

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.

   
   

30-8-2017

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΖΕΡΒΑΣ,   ΠΑΠΠΑΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΔΟΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΦΛΕΓΓΑ

   
   

31-8-2017

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   
   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ,   ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΠΑΠΠΑΣ

   
   

1-9-2017

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ,   ΣΚΛΗΡΟΥ, ΦΛΕΓΓΑ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

   
   

8-9-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,   ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

   
   

8-9-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΛΟ ΓΟΘΕΤΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

   
   

11-9-2017

   
   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ,  ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ,   ΓΚΟΤΣΗΣ,ΔΟΝΟΣ,ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ

   
   

11-9-2017

   
   

ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ,   ΔΟΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΚΑΡΛΟΣ,  ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

12-9-2017

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΔΗΜ., ΚΑΡΛΟΣ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

   
   

14-9-2017

   
   

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΣΤΑΤΙΚΗ  

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΦΛΕΓΓΑ

   
   

15-9-2017

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΔΗΜ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ

   
   

15-9-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΦΛΕΓΓΑ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, 

   
   

15-9-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΔΟΝΟΣ

   
   

19-9-2017

   
   

ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΔΗΜ., ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ

   
   

19-9-2017

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.

   
   

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,   ΠΑΠΠΑΣ, ΦΛΕΓΓΑ, ΖΕΡΒΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ

   
   

22-9-2017

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΖΕΡΒΑΣ, ΔΟΝΟΣ,   ΠΑΠΠΑΣ,ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

22-9-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΚΟΛΩΝΑΣ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ

   
  

 

  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

28-8-2017

   
   

ΘΕΩΡΙΑ   ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

-

   
   

29-8-2017

   
   

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

-

   
   

29-8-2017

   
   

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

-

   
   

30-8-2017

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

   
   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

   
   

-

   
   

30-8-2017

   
   

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

5-9-2017

   
   

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

-

   
   

6-9-2017

   
   

ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

-

   
   

13-9-2017

   
   

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ

   
   

14-9-2017

   
   

ΥΛΙΚΑ &   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

-

   
   

19-9-2017

   
   

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

-

   
   

20-9-2017

   
   

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

-

   
   

21-9-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

21-9-2017

   
   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΠΑΣ

   
   

-

   
  

                                                

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr