Τμήμα Ανακοινώσεις
SCHOLARSHIPS FOR THE ADVANCED MASTERS IN STRUCTURAL ANALYSIS OF MONUMENTS AND HISTORICAL CONSTRUCTIONS [14/05/2013]

Applications for the Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, approved by the European Commission within the framework of the Erasmus Mundus Programme, are opened up to May 20, 2013 (call 2).

This Master Course is organized by a Consortium of leading European Universities/Research Institutions in the field, composed by University of Minho (coordinating institution, Portugal), the Technical University of Catalonia (Spain), the Czech Technical University in Prague (Czech Republic), the University of Padua (Italy) and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences (Czech Republic). The course combines the most recent advances in research and development with practical applications.

A significant number of scholarships, ranging from 3500 to 13000 Euro, are available to students of any nationality.

The SAHC leaflet can be downloaded at www.msc-sahc.org/upload/docs/Leaflet_low.pdf

Please find full details on the MSc programme, as well as electronic application procedure, on the website www.msc-sahc.org


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr