Τμήμα Ανακοινώσεις
Δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία  [15/05/2019]

  

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν δηλώσει γραπτώς στην Γραμματεία του Τμήματος ότι οφείλουν συνολικά οχτώ (8) μαθήματα ή λιγότερα πρέπει να δηλώσουν από αυτά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.

  

Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση δεν θα μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019. Η γραπτή δήλωση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική. 
 
 
 Από την Γραμματεία

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr