Τμήμα Ανακοινώσεις
Κατάθεση προσφορών για την οργάνωση του Kick-off Meeting του έργου GUIDEPORT στην Πάτρα [19/07/2013]

Πάτρα, 18/07/2013


Κατάθεση προσφορών για την οργάνωση του Kick-off Meeting του έργου GUIDEPORT στην Πάτρα

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου «Integrated Accessibility and Routing Guidance Platform for Safe Multimodal Transport in Sustainable Smart Ports and Regions – GUIDEPORT» - Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», πρόκειται να οργανώσει στην Πάτρα από τις 25-26 Ιουλίου 2013 ένα Kick-off Meeting για τους εταίρους του έργου. Για τη διοργάνωση του Kick-off Meeting πρόκειται να αναθέσει με υπεργολαβία τα παρακάτω:
- Δύο (2) διαλείμματα καφέ (coffee breaks) που θα περιλαμβάνουν, (τουλάχιστον 2 είδη καφέ), βουτήματα, κεϊκ, νερά, χυμό (κατά προτίμηση πορτοκάλι) και ένα (1) απογευματινό γεύμα που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, 3 είδη ορεκτικού, 2 είδη κυρίως πιάτου με συνοδευτικό, 2 είδη επιδορπίου, νερό, αναψυκτικά, κρασί και μπύρα, που θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στις 25/07/2013
- Δύο (2) διαλείμματα καφέ (coffee breaks) που θα περιλαμβάνουν, (τουλάχιστον 2 είδη καφέ), βουτήματα, κεϊκ, νερά, χυμό (κατά προτίμηση πορτοκάλι) και ένα (1) ελαφρύ γεύμα που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, 2 είδη ορεκτικού, 1 είδος κυρίως πιάτου με συνοδευτικό, 1 είδος επιδορπίου, νερό, αναψυκτικά, κρασί και μπύρα, που θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στις 26/07/2013
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους στέλνοντας ένα email
στον Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Γεώργιο Ι. Στεφανίδη (yjste@upatras.gr) με τίτλο
«Προσφορά για την οργάνωση του kick-off meeting του έργου GUIDEPORT στην Πάτρα».
Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το κόστος ανά άτομο λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι το ελάχιστο 20 άτομα και το μέγιστο 35
άτομα. Για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων θα υπάρξει ειδοποίηση τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την διοργάνωση του kick-off meeting.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 23/07/2013 και ώρα 14:00Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr