Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [30/11/2016]

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 το Υπολογιστικό Κέντρο θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση τις ώρες 12:00 - 13:00.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr