Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο «Οι Τομείς εξειδίκευσης του Πολιτικού Μηχανικού» [22/02/2013]

Η ενημέρωση των φοιτητών για τον Γ' Τομέα, που διεξάγεται στα πλαίσια του Σεμιναρίου με αντικείμενο «Οι Τομείς εξειδίκευσης του Πολιτικού Μηχανικού», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/02 στις 14:45 στην αίθουσα ΠΜ3.

Ο Δ/ντής Γ΄ Τομέα

Γ. Στεφανίδης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr