Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ" [16/10/2019]

Για το μάθημα "Τεχνική Μηχανική - Στατική", 1ου εξαμήνου οι  παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται στο αμφιθέατρο ΑΠΜ4 για φοιτητές με  πρώτο γράμμα επωνύμου Α-Μ και στην αίθουσα ΠΜ2 για φοιτητές με πρώτο  γράμμα επωνύμου Ν-Ω.
 
 Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr