Τμήμα Ανακοινώσεις
Call for one PhD student. Deadline 11 November of 2015 [23/10/2015]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr