Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [30/07/2019]

  

Αρ. Πρωτ.: 2544

  

Πάτρα, 19/07/2019

  

 

  

Προς 

  

Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  

Τομέα Κατασκευών

  

 

  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  

 

  

ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019

  

 

  

Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email την Γραμματέα του Τομέα κα Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. |K. Παπαδάκη (k.papadakis@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την 26/07/2019. Πέραν αυτού ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. Eπίσης, οι επιτηρητές θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του  διδάσκοντα 15 λεπτά πριν την εξέταση.

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

26-8-2019

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

   
   

28-8-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ,  ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΖΕΡΒΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ

   
   

29-8-2019

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I

   
   

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   
   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,   ΠΡΑΤΤΟΥ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΔΑΓΡΕ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

   
   

30-8-2019

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,   ΠΡΑΤΤΟΥ,ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΕΝΕΣΗΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

30-8-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΛΕΓΓΑ, ΡΕΝΕΣΗΣ

   
   

3-9-2019

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ

   
   

3-9-2019

   
   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΔΑΓΡΕ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

   
   

5-9-2019

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.

   
   

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

   
   

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ,   ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΔΑΓΡΕ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΚΑΡΛΟΣ

   
   

6-9-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΕΡΒΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ

   
   

6-9-2019

   
   

ΦΥΣΙΚΗ

   
   

ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ

   
   

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ

   
   

9-9-2019

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ, ΣΚΡΕΤΑΣ,ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΚΑΨΑΛΗΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ

   
   

12-9-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΚΟΥΤΣΑΚΗ,   ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΖΕΡΒΑΣ

   
   

13-9-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΔΑΓΡΕ,   ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

   
   

16-9-2019

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,ΑΡΒΑΝΙΤΗ,   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

   
   

17-9-2019

   
   

ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΔΑΓΡΕ,   ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ, ΦΛΕΓΓΑ ,ΖΑΜΠΕΛΗ

   
   

18-9-2019

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΚΑΨΑΛΗΣ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

   
   

19-9-2019

   
   

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΣΤΑΤΙΚΗ  

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΜΠΟΝΙΚΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ,   ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΡΕΝΕΣΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΖΑΜΠΕΛΗ

   
   

20-9-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

   
   

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΚΑΨΑΛΗΣ

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

27-8-2019

   
   

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

   
   

2-9-2019

   
   

ΥΛΙΚΑ &   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

   
   

3-9-2019

   
   

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

   
   

4-9-2019

   
   

ΘΕΩΡΙΑ   ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΠΡΑΤΤΟΥ

   
   

10-9-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

   
   

12-9-2019

   
   

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

   
   

16-9-2019

   
   

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΜΑΡΑΒΕΑΣ

   
   

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

   
   

19-9-2019

   
   

ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΡΕΝΕΣΗΣ

   
   

19-9-2019

   
   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

   
   

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

   
   

ΜΠΟΝΙΚΟΣ

   
   

19-9-2019

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

   
   

ΜΑΡΑΒΕΑΣ

   
   

ΜΠΟΝΙΚΟΣ

   
  

            

  

 

  

                                    

                                              
   

 

   
   

Ο Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

Κ.   Παπαδάκης

   

Καθηγητής

   
  

 

  

 

  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr