Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών [29/08/2018]

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
  
  Δείτε την Προκήρυξη με τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και τον Κανονισμό Σπουδών.
  
  Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.
  
  Από τη Γραμματεία
  
  
  
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr