Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [15/01/2019]

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 2525

  

Πάτρα, 10-1-2019

  

 

  

 

  

 

  

Προς 

  

Μέλη ΔΕΠ , Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  

& Διδακτορικούς Φοιτητές

  

Τομέα Κατασκευών

  

 

  

ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου   2019

  

 

  

Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2019, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν πριν την εξέταση τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος για την αντικατάσταση.

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

22-1-2019

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I

   
   

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   
   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΛΑΊΝΗ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

24-1-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΦΛΕΓΓΑ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΡΑΠΤΗ 

   
   

25-1-2019

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΚΑΡΛΟΣ, ΛΑΊΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ,   ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ

   
   

28-1-2019

   
   

ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ,  ΔΑΓΡΕ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΡΕΝΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ

   
   

1-2-2019

   
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ 

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΣΑΡΡΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΦΛΕΓΓΑ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,   ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΠΑΛΑΤΖΑΣ

   
   

1-2-2019

   
   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΠΑΛΑΤΖΑΣ, ΚΥΛΗΣ,   ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΜΠΟΝΙΚΟΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ

   
   

5-2-2019

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

   
   

5-2-2019

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,   ΛΑΊΝΗ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΣΑΡΡΗ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΡΕΝΕΣΗΣ

   
   

7-2-2019

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΚΥΛΗΣ,   ΦΛΕΓΓΑ

   
   

7-2-2019

   
   

ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ.   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΡΑΠΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

   
   

13-2-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΣΑΡΡΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΚΩΝ., ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

15-2-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΖΕΡΒΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΣ

   
   

15-2-2019

   
   

ΦΥΣΙΚΗ

   
   

ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

22-1-2019

   
   

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

   
   

31-1-2019

   
   

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ

   
   

7-2-2019

   
   

ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΜΟΣΧΟΒΟΣ

   
   

8-2-2019

   
   

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΠΡΑΤΤΟΥ

   
   

12-2-2019

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

   
   

ΜΑΡΑΒΕΑΣ

   
   

ΚΥΛΗΣ

   
  

 

  

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ          

  

                                    

                                                                                                                                                                                                                                
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

21-1-2019

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.

   
   

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

   
   

ΚΟΛΩΝΑΣ, ΡΕΝΕΣΗΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΜΠΟΝΙΚΟΣ

   
   

24-1-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΡΑΠΤΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ

   
   

25-1-2019

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΚΑΡΛΟΣ, ΛΑΊΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ,   ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ

   
   

7-2-2019

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΚΥΛΗΣ,   ΦΛΕΓΓΑ

   
   

7-2-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΡΑΠΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

   
   

11-2-2019

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ    

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΠΡΑΤΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΔΑΓΡΕ

   
   

13-2-2019

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΜΟΣΧΟΒΟΣ,   ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΣΑΡΡΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

13-2-2019

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

   
   

14-2-2019

   
   

ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΔΑΓΡΕ, ΠΑΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  

2

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

  

 

                                                                      
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

12-2-2019

   
   

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΜΑΡΑΒΕΑΣ

   
   

--

   
   

29-1-2019

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ   ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

--

   
  

 

  

 

  

Με τιμή

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Κ. Παπαδάκης

  

Καθηγητής & Δ/ντής Τομέα Κατασκευών

  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr