Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ" [04/10/2018]

Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών/φοιτητριών που ενδιαφέρονται για το μάθημα του 9ου εξαμήνου Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής, ότι ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/φοιτητριών που μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα αυτό είναι είκοσι τέσσερεις (24).  Για την εγγραφή στο μάθημα προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές της 3ης Κατεύθυνσης και εάν υπάρξουν κενές θέσεις θα καλυφθούν από τις άλλες κατευθύνσεις.  Εάν η ζήτηση υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα γίνει στο πρώτο μάθημα, ακόμα και εάν δεν έχει ανοίξει η Ηλεκτρονική Γραμματεία για εγγραφές.

Ο διδάσκων,

Γ.Μ. ΧορςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr