Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ [11/01/2016]

Ενημερώνονται οι επι διπλώματι φοιτητές ότι για να συμμετέχουν στην εξεταστική μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Το διάστημα ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων είναι από 11/1/2016 έως 17/1/2016. Μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος δεν θα μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως. Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα κατά το ανωτέρω διάστημα 11-17/1/2016 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και βαθμολόγησης αυτών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr