Τμήμα Ανακοινώσεις
Μαθήματα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων [05/10/2018]

Δείτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 9ου εξαμήνου τις ώρες διδασκαλίας των 2 μαθημάτων εκτός Τμήματος.
Αυτά θεωρούνται μαθήματα εκτός Κατεύθυνσης για όλες τις Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης και μπορούν να δηλωθούν από φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών δηλ. Π1, Π2 και Π3 εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο των 2 κατά μέγιστον μαθημάτων εκτός κατεύθυνσης στο 9ο και 10ο εξάμηνο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσιος Α. Δήμας


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr