Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΙΣΧΥΟΝ ΩΡΑΡΙΟ [28/11/2016]

Υ/Κ: ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr