Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΔΕ [16/02/2015]

Την Παρασκευή 20/02/2015 και ώρα 14:00 (αίθουσα ΠΜ1), ο κ. Ε. Βάσσης θα παρουσιάσει την Διπλωματική του Εργασία για το Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση Υπερκρίσιμης Ροής σε Ανοιχτό Αγωγό με Πλευρικά Στοιχεία Τραχύτητας»

  

Α. Κ. Δημητρακόπουλος

           ΚαθηγητήςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr