Τμήμα Ανακοινώσεις
Εγγραφή από μεταφορά θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών [21/11/2014]

Παρακαλούνται οι:

- ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΑΔΑΜ
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΜΙΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΑΦΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
- ΨΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα από Δευτέρα 24/11/2014 έως Παρασκευή 28/11/2014 και ώρες 9-12 προκειμένου να εγγραφούν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου (επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό γέννησης όταν η ταυτότητα δεν αναγράφει μητρώα αρρένων)
2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο αντίγραφο και πρωτότυπο)
3. Τέσσερις (4) μικρές φωτογραφίες
4. Βεβαίωση διαγραφής

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr