Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές α.ε. 2015-2016 [22/01/2016]

Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2015-2016 πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' της με αριθμ. 173476/ΙΑ/30-10-2015 εγκυκλίου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται από 25/1/2016 έως και 3/2/2016 κατά τις ώρες 9:30-12:00 καθημερινά.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr