Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [08/10/2013]

ΤΡΙΤΗ 15/10/2013 (9:00-13:00)
ΠΕΜΠΤΗ 17/10/2013 (9:00-11:00 & 13:00-15:00)

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr