Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ [26/04/2013]

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ       29/04/13
ΤΡΙΤΗ             30/04/13

ΠΕΜΠΤΗ        09/05/13
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/05/13

ΩΡΕΣ 09:00 - 13:00.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr