Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο» και «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» [02/02/2015]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μάθημα: «Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο»

Την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015 θα γίνει η εξέταση του μαθήματος «Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο» στο Υπολογιστικό Κέντρο, στα εξής τμήματα:

* 09:00 – 11:00 οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως ΔΕΛΗΣ.
* 11:00 – 13:00 οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ΔΕΜΟΥ έως ΚΟΛΟΒΟΣ.

* 15:00 – 17:00 οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ έως ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ.
* 17:00 – 19:00 οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ έως ΣΙΜΩΣΗΣ.
* 19:00 – 21:00 οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ΣΚΙΑΝΗΣ έως Ω.


Μάθημα: «Ηλεκτρονικό Σχέδιο»

Έτη Β΄, Γ΄, κλπ. (εκτός του Α΄)

Την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015 θα γίνει η εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» στο Υπολογιστικό Κέντρο, και ώρα 13:00 – 15:00.

Πάτρα 30 /01 / 2015

Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr