Τμήμα Ανακοινώσεις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 9 7-2-2013 [06/02/2013]


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Αριθμ. Συνεδρίασης : 9

Πάτρα, 5 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 100
Προς : ………………………………………
Μέλος της Γ. Σ. του Τμήματος

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αρ. 9 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, που θα γίνει στις 7-2-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοινώσεις.
2. Επικύρωση των πρακτικών των υπ’ αριθμ. 7/12-12-2012 και 8/19-12-2012 συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος.
3. Συγκρότηση Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για επιλογή διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.
4. Επί της βαθμολογικής εξέλιξης στη βαθμίδα Γ’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Δημήτριου Μαλέα.
5. Άδειες μελών ΕΤΕΠ.
6. Αλλαγή συνοδού Καθηγητού εκπαιδευτικής εκδρομής Ε’ έτους στο εξωτερικό.
7. Ορισμός Επιτροπής για επιλογή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων».
8. Εγκρίσεις αδειών.
9. Εγκρίσεις δαπανών και αιτημάτων.
10. Φοιτητικά θέματα.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος του ΤμήματοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΕΣΚΟΣ
Καθηγητής
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr