Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ [14/06/2018]

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
   
   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
   
   ΠΕΜΠΤΗ        14/6/2018   11:00 - 13:00
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/6/2018   09:00 - 14:00
   
   ΔΕΥΤΕΡΑ         18/6/2018  11:00 - 15:00
   ΤΡΙΤΗ               19/6/2018  12:00 - 15:00
   


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr