Τμήμα Ανακοινώσεις
Νέος Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας - Ορθή επανάληψη [11/07/2019]

     

Επισυνάπτεται ο νέος κανονισμός (δείτε εδώ) ανάθεσης, εκπόνησης και βαθμολόγησης Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) καθώς και το νέο έντυπο.

        

Κατά την πρώτη εφαρμογή καλούνται οι επιβλέποντες να αναρτήσουν θέματα ΔΕ έως 15 Ιουλίου 2019 και να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή φοιτητών έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

        

Επισημαίνεται ότι όσες ΔΕ έχουν ανατεθεί μετά τις 3-4-2019 και θα ολοκληρωθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και αργότερα θα βαθμολογηθούν κατόπιν παρουσίασης από 3μελή Εξεταστική Επιτροπή. 

        

Όσες ΔΕ είτε έχουν ανατεθεί πριν τις 3-4-2019 ή θα κατατεθεί βαθμολόγιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα βαθμολογηθούν μόνο από τον επιβλέποντα.

        

 

        

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

        

Αθανάσιος Α. Δήμας

     

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr