Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών» ΜΟΝΟ για 2ο έτος και μεγαλύτερο  [02/06/2015]

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών» για τους φοιτητές 2ου έτους ή μεγαλύτερου είναι (για το εαρινό εξάμηνο και, επομένως, και για το τρέχον) μάθημα μη αντιστοίχου εξαμήνου. Επομένως, δεν εξετάζεται κατά την εξεταστική Ιουνίου. Η προγραμματισμένη εξέταση, ως μάθημα μη αντιστοίχου εξαμήνου, αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές (δηλ. 12ου εξαμήνου ή μεγαλύτερου). Επί του παρόντος (και μέχρι νεωτέρας), μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος μη αντιστοίχου εξαμήνου. Σημειώνεται ότι το μάθημα θα εξετάζεται και κατά την εξεταστική Ιανουαρίου για τους φοιτητές που το διδάχθηκαν σε χειμερινό εξάμηνο σπουδών (δηλ. στο 3ο εξάμηνο).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr