Τμήμα Ανακοινώσεις
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παρουσίαση Διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης [19/12/2013]

Η κ. Μαρία-Αγγελική Σφούνη-Γρηγοριάδου θα υποστηρίξει τη διατριβή της με τίτλο «Αριθμητική προσομοίωση μεταφοράς ιζήματος σε αιώρηση κατά τη θραύση κυμάτων σε ακτή σταθερής κλίσης», για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 15:00, στην αίθουσα ΠΜ1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Ο επιβλέπων,
Αθανάσιος Α. Δήμας
ΚαθηγητήςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr