Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων [16/02/2015]

Λόγω αβλεψίας υπάρχουν στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων λάθη που αφορούν στο μάθημα «Εξυγίανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων με Υδραυλικές Μεθόδους» και στο μάθημα «Στοχαστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Υδρολογία». Σύμφωνα με το σωστό πρόγραμμα το πρώτο μάθημα θα διδάσκεται Παρασκευή 12:00-15:00 στην αίθουσα ΠΜ2 και το δεύτερο μάθημα θα διδάσκεται Τρίτη 09:00-12:00 στην αίθουσα ΠΜ1.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr