Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ [25/02/2020]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας σε έντυπη μορφή, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά* (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση , υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος), από 25.02.2019  έως 05.03.2019 το αργότερο.


Από τη Γραμματεία


Προσοχή!!!

Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ανανέωση εξαμήνου.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr