Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση [23/09/2014]

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους  2014-2015.
Η ανωτέρω πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί & υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, διάρκειας τριών μηνών στο εξωτερικό, μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ για πρακτική άσκηση.
Η Πρόσκληση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προθεσμίες, η αίτηση συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, οι χώρες και τα ποσά επιχορήγησης ανά μήνα έχουν επισυναφθεί στο http://www.admin.upatras.gr/node/1329.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr