Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή [27/07/2018]

Σύντομα, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα προκηρύξει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. 
     
 Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι ημερομηνίες για την υποβολή των δικαιολογητικών, αναφέρονται στην προδημοσιευόμενη Προκύρηξη.
     
 Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερώσουν για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο σπουδών τους και την περιοχή στην οποία θέλουν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, στη διεύθυνση: elkateli@upatras.gr.
     
 Επίσημα, η προκήρυξη θα αναρτηθεί όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ του εγκεκριμένου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
 
 Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων αναμένεται να είναι περί τις αρχές Σεπτεμβρίου αλλά θα καθορισθεί επακριβώς αφού δημοσιευθεί το ΦΕΚ.
 
 Από τη Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr