Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ [07/02/2013]

Σύμφωνα με το Νόμο και με απόφαση της Κοσμητείας πρέπει όλοι (συμπεριλαμβανομένων και των επί διπλώματι) οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν για το εαρινό εξάμηνο του παρόντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από 8 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2013.
Η εγγραφή αυτή γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου αίτησης που διατίθεται στον προθάλαμο της Γραμματείας και κατατίθεται σε ειδικά κουτιά ανά έτος που βρίσκονται επίσης στον προθάλαμο αυτόν.
Όσοι φοιτητές βρίσκονται εκτός Πατρών μπορούν να βρούν το έντυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αφού το συμπληρώσουν και υπογράψουν να αποστείλουν το σαρωμένο (scanned) αντίγραφο σε μορφή PDF στο ακόλουθο e-mail : civil@upatras.gr


Πάτρα, 7 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΕΣΚΟΣ
ΚαθηγητήςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr