Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Α.Ε. 2019-2020 [02/10/2019]

Για  το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων,  θα εισέρχονται από 4 έως 10 Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr , για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

    

Η  διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο  φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Στην συνέχεια ο φοιτητής θα χρειαστεί να  επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός, έχοντας μαζί του την αστυνομική  ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να  αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία  γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που  αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής  πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο  του Τμήματος εισαγωγής τους.

    

To εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ  , μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων.

    

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή pdf) στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr ,  αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση  δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του  κάθε φοιτητή: 

    

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως,
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ  (
για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR ).

    

Ώρες προσέλευσης πρωτοετών φοιτητών στην Γραμματεία : 9:00-13:00 ΑΥΣΤΗΡΑ (κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 11/10/2019)

    

 

    

Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβεις:

    

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου η Γραμματεία του Τμήματός σου θα σου χορηγήσει:

    

·         Πιστοποιητικό  εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι  πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείς να το ζητήσεις με αίτησή  σου την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής  του θα σε ενημερώσει η Γραμματεία.

    

·         Λογαριασμό  (κωδικούς) πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου  Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής  Ταυτότητας

    


·         Ενημερωτικά  έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία  Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος,  κ.ά)

    

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr