Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ [11/12/2014]

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014: 13:00-15:30

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr