Τμήμα Ανακοινώσεις
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων α.ε. 2015-2016 [22/01/2016]

Επισυνάπτεται ο πίνακας των επιτυχόντων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων α.ε. 2015-2016.

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 26-29/1/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
- αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- πιστοποιητικό γέννησης
- αντίγραφο ταυτότητας

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr