Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών "Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών" [29/08/2018]

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω ειδικεύσεις του Νέου ΠΜΣ του
   Τμήματος:
   Α. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας.
   Β. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές.
   Γ. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.
   
   Δείτε την Προκήρυξη με τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, τον Κατάλογο Μαθημάτων και τον Κανονισμό Σπουδών.
   
   Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου.
   
   Από τη Γραμματεία
   
   
   
   


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr