Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [09/01/2020]

Υπολογιστικό Κέντρο
            Ώρες ελεύθερης χρήσης:
            Παρασκευή 10/01/2020 09:00 - 10:00 & 14:00 - 16:00   
            


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr