Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [15/05/2019]

Υπολογιστικό Κέντρο
         Ώρες ελεύθερης χρήσης:
         Παρασκευή 17/05/2019 09:00 - 14:00   
         


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr