Τμήμα Ανακοινώσεις
Διαδικασία Διαγραφής [06/09/2018]

1. Εκτύπωση δικαιολογητικών:   
α. Αίτηση Διαγραφής
  β. Υπεύθυνη Δήλωση Διαγραφής
από την Ιστοσελίδα του Τμήματος στο Φάκελο Έντυπα.

2. Η Φοιτητική Ταυτότητα θα πρέπει να επιστραφεί στη Γραμματεία διαφορετικά θα πρέπει να συμπληρωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση η απώλειά της ή η μη έκδοση της αντίστοιχα.

3. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής στα ανωτέρω σε κάποιο ΚΕΠ και τα έγγραφα αποστέλλονται στο 2610 996 565 αριθμό φαξ στη Γραμματεία του Τμήματος.

4. Το έντυπο της Διαγραφής θα σταλεί με φαξ στην Σχολή Εισαγωγής (παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αριθμό φαξ)  και το πρωτότυπο θα σταλεί με Ταχυδρομείο χωρίς χρέωση στη διεύθυνση που δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση.


Από τη ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr