Τμήμα Ανακοινώσεις
Εκδήλωση "Αντισεισμική-Αντιπλημμυρική-Αντιπυρική Προστασία" [10/12/2018]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr