Τμήμα Ανακοινώσεις
Εξεταστική Ιουνίου 2018 [26/04/2018]

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος,
  Λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης από ομάδα φοιτητών, μέχρι την Τρίτη 1 Μαΐου θα έχουν χαθεί 2 εβδομάδες μαθημάτων.
  
  1. Εάν σταματήσει η κατάληψη την Τρίτη, θα είναι εφικτό να γίνουν οι  αναπληρώσεις των μαθημάτων αλλά θα πρέπει να συμπτυχθεί η Εξεταστική  Ιουνίου για τους φοιτητές όλων των ετών και τους επί διπλώματι σε 2,5  εβδομάδες περίπου: 15-30 Ιουνίου.
  
  2. Εάν δεν σταματήσει η κατάληψη την Τρίτη, θα είναι ίσως εφικτό να  γίνουν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων (στο βαθμό που θα υπάρχουν χρονικά  περιθώρια) αλλά θα χαθεί οριστικά η Εξεταστική Ιουνίου για όλους τους  φοιτητές του Τμήματος με αποκλειστική ευθύνη όσων συνεχίζουν την  κατάληψη.
  
  Σύμφωνα με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και την Κοσμητεία της  Πολυτεχνικής Σχολής, για τα θέματα αναπληρώσεως μαθημάτων και  εξεταστικής τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει η Συνέλευση του Τμήματος. Η  Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να συνεδριάσει το ταχύτερο εντός 2 ημερών  αφότου λήξει η κατάληψη.
  
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος
  Αθανάσιος Α. Δήμας

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr