Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Α.Ε. 2019-2020 [11/12/2019]

Ειδοποιούνται οι Υποψήφιοι φοιτητές του πίνακα  ότι εγκρίνεται η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του    Πανεπιστημίου Πατρών και καλούνται να κάνουν προεγγραφή στην Πλατφόρμα    της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου http://eggrafes.upatras.gr , προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf:

       

 

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
   2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως,
   3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
   4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ  (
για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR ).


 
 
 
 

       

 

  Στη συνέχεια να προσέλθουν  κατά το χρονικό διάστημα 13-17/12/2019 στη   Γραμματεία και ώρες 9:00-12:00  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους   προσκομίζοντας την διαγραφή τους  από το προηγούμενο Τμήμα.     

 

       

Από την ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr