Τμήμα Ανακοινώσεις
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [22/10/2014]

Δείτε το συνημμένο αρχείο σχετικά με τους Συμβούλους Σπουδών


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr