Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση [10/01/2017]

Γνωστοποιείται ότι δεν έχει γίνει ακόμα προκήρυξη για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, επομένως σχετικά ερωτήματα προς την επιστημονική υπεύθυνο δεν απαντώνται. Θα ενημερωθείτε από εδώ για ότι ενέργειες θα χρειαστεί να κάνετε.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr