Τμήμα Ανακοινώσεις
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ  [17/07/2015]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

Όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο το μάθημα της ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ, μπορούν να πάρουν μέρος σε συμπληρωματική εξέταση που θα γίνει την Τρίτη 21/07/2015 και ώρα 09:00, στην αίθουσα ΠΜ1 του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να με ενημερώσουν με μήνυμα στη διεύθυνση kaleris@upatras.gr, μέχρι τη Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οφείλουν δε να έχουν μαζί τους αντίγραφο της καρτέλας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν οφείλουν κανένα άλλο μάθημα.

Β. ΚαλέρηςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr