Τμήμα Ανακοινώσεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ [22/11/2013]

Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των Διοικητικών Υπαλλήλων δεν είναι δυνατή η έναρξη των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών την Δευτέρα 25-11-2013. Η ημερομηνία έναρξης των εγγραφών θα αναρτηθεί στις ανακοινώσεις προσεχώς.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr