Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές α.ε. 2017-2018 [06/11/2017]

Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.  158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων  Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες  Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 164061/Ζ1/2-10-2017  εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018».
 
 Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται από 7/11/2017 έως 14/11/2017 κατά τις ώρες 9:30-13:00 καθημερινά.
 
 Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr