Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ ΚΛΕΙΣΤΟ [19/12/2019]

Το Υπολογιστικό Κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση
  από Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019
  μέχρι Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020.
  Για οτιδήποτε έκτακτο στείλτε μήνυμα στο grtsokos@gmail.com
  
  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr