Τμήμα Ανακοινώσεις
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ [26/04/2017]

Η Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανακοινώνει ότι ο τελικός αριθμός των δηλώσεων για παρακολούθηση του Σεμιναρίου ανήλθε σε 254.
Επειδή οι θέσεις του Αμφιθεάτρου είναι 180, οι ενδιαφερόμενοι που δήλωσαν με χρονολογική σειρά από 1 έως 180, παρακαλούμε να προσέλθουν κανονικά από ώρα 12:30 έως και 12:50, για να καταλάβουν θέση στο αμφιθέατρο.
Οι ενδιαφερόμενοι που δήλωσαν μετά τον αριθμό 180, παρακαλούμε να προσέλθουν ως Επιλαχόντες από ώρα 12:50 έως και 13:00 για να παρακολουθήσουν χωρίς να δικαιούνται θέση.
Για ενημέρωση, επισυνάπτεται ο Κατάλογος των Επιλαχόντων.
Η Οργανωτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Τμήματος σας καλοσωρίζουν στο Σεμινάριο.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr