Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [09/05/2014]

Υπολογιστικό Κέντρο, έκτακτη αλλαγή στις ώρες ελεύθερης χρήσης:
Τρίτη 13 Μαίου 2014 10:00 - 13:00
Τετάρτη 14 Μαίου 2014 12:10 - 15:00.

Εργαστήρια θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους διδάσκοντες.
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr