Τμήμα Ανακοινώσεις
Μαθήματα: «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)» & «Σχεδιάσεις ΙΙ» [10/06/2016]

Τη Πέμπτη 16 Ιουνίου θα γίνει η εξέταση του μαθήματος Σχεδιάσεις ΙΙ στις 18:00 – 21:00 στο σχεδιαστήριο.
Τη Παρασκευή 17 Ιουνίου θα γίνει η εξέταση του μαθήματος Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι) στις 18:00 – 21:00 στο σχεδιαστήριο.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά όργανα και χαρτιά σχεδίασης σέλλερ διαστάσεων 50x70cm.


Πάτρα 10 /06 / 2016
    Η διδάσκουσα

Ε. ΓρεβενιώτηΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr